Dự án Tỉnh Bắc Giang
Tổng quan về Dự án
13/02/2012 08:58:24

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển vùng nguyên liệu cỏ ngọt tại tỉnh Bắc Giang, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Đang trực tuyến: 9
Lượt truy cập: 776803