Dự án hợp tác quốc tế
SVC - Hoạt động hợp tác đầu tư trong nước và nước ngoài
01/06/2012 13:19:06

Nghiên cứu và triển khai dự án Nhà máy chiết xuất đường steviol đầu tiên ở Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài và kêu goi vốn từ các tổ chức phi chính phủ (NGOs); Ngân hàng thế giới ( WB)…Mô hình nhà máy và công nghệ được sự hỗ trợ tư vấn của chuyên gia Canada, Mỹ và Trung Quốc. Hiện nay, dây chuyền chiết xuất của Canada được đánh giá là tốt nhất thế giới với giá khoảng 40 triệu USD.

Đang trực tuyến: 9
Lượt truy cập: 754271