Bản tin tuyển dụng
Tuyển dụng - Giám đốc kinh doanh
04/01/2017 12:02:11

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, hiện tại STEVIA VENTURES đang tìm kiếm những ứng viên làm việc cho vị trí Giám đốc kinh doanh.

Tuyển cán bộ dự án/ Cán bộ kỹ thuật
03/08/2013 14:19:16

Để đáp ứng nhu cầu phát triển, hiện tại STEVIA VENTURES đang tìm kiếm những ứng viên làm việc cho các dự án với vị trí Kỹ sư nông nghiệp.

Đang trực tuyến: 12
Lượt truy cập: 764787