Chính sách chất lượng

Chúng tôi cam kết sản xuất ra các sản phẩm chất lượng tốt nhất, thời gian giao hàng đúng hạn, không ngừng cải tiến các quá trình, sản phẩm dịch vụ và hệ thống nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, dựa trên những nền tảng sau:

1.  Xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2008 làm nền tảng trên con đường phấn đấu cho một nền văn hóa chất lượng lâu dài.

2.  Thường xuyên nghiên cứu và ứng dụng những công nghệ sản xuất mới cũng như liên tục đầu tư trang thiết bị hiện đại.

3.   Phát triển nguồn nhân lực thông qua việc luôn duy trì công tác đào tạo nâng cao trình độ quản lý, tác nghiệp đối với mọi vị trí công việc trong Công ty, tạo ra môi trường để mọi người cùng đóng góp và phát huy tối đa năng lực sáng tạo vì sự phát triển lâu dài và bền vững của Công ty, luôn coi Công ty là ngôi nhà thứ hai của mình.

4.   Tăng cường sự đoàn kết nhất trí trong toàn bộ Công ty và từng bước nâng cao đời sống người lao động.

5.   Nâng cao năng suất - chất lượng và thực hiện tốt các nội dung An toàn vệ sinh lao động trong toàn Công ty.

6.   Đẩy mạnh nghiên cứu và mở rộng thị trường, nâng cao năng lực cạnh tranh của Công ty trên thương trường.

7.   ng dụng các nghiên cứu khoa học vào quá trình phát triển sản phẩm và sản xuất, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của thị trường và bảo đảm cho lợi ích của Người tiêu dùng.

 

Đang trực tuyến: 9
Lượt truy cập: 764789