Dự án ớt Mỹ Nhân Vương
Ớt Mỹ Nhân Vương và niềm vui xuất khẩu
02/01/2013 18:23:15

Vụ Đông Xuân 2012, trên cơ sở hợp tác với đối tác Đài Loan về việc triển khai dự án trồng ớt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty CP Stevia Ventures đã cùng triển khai 50Ha trồng ớt thương phẩm xuất khẩu. Dự án đã thực hiện từ tháng 10/2012 đến nay cho thấy kết quả bước đầu rất khả quan, đặc biệt, dự án có sự chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp của Đội ngũ kỹ thuật phía Đài Loan tại từng địa phương trong suốt quá trình. Đây là bước khởi đầu mới cho hàng loạt các ứng dụng từ cây cỏ ngọt đối với cây trồng.

Đang trực tuyến: 11
Lượt truy cập: 754277