Dự án
Cây Hương Thảo (Rosemary) và ứng dụng
02/12/2014 17:40:35

Thông tin dự án: DỰ ÁN ROSEMARY Giám đốc dự án: Mr Nguyễn Văn Thủy Điện thoại: 0903.478796 Email: thuyrosemary@gmail.com

Tổng quan về Dự án
09/10/2013 16:38:30

Để thúc đẩy nhanh kế hoạch phát triển mở rộng vùng nguyên liệu, trong 2 năm qua, Công ty CP Stevia Ventures đã không ngừng tìm kiếm đối tác và phối kết hợp với các chương trình quốc gia nhằm thay đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng ngành hàng và làm tăng hiệu quả canh tác của người dân. Tháng 10/2013, Công ty đã được UBND Tỉnh Bắc Kan phê duyệt dự án với quy mô 80Ha cho 2 cây trồng trên 2 huyện: Na Rì & Ba Bể. Tổng mức đầu tư: 16.130.500.000 đồng.

Ớt Mỹ Nhân Vương và niềm vui xuất khẩu
02/01/2013 18:23:15

Vụ Đông Xuân 2012, trên cơ sở hợp tác với đối tác Đài Loan về việc triển khai dự án trồng ớt trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty CP Stevia Ventures đã cùng triển khai 50Ha trồng ớt thương phẩm xuất khẩu. Dự án đã thực hiện từ tháng 10/2012 đến nay cho thấy kết quả bước đầu rất khả quan, đặc biệt, dự án có sự chỉ đạo kỹ thuật trực tiếp của Đội ngũ kỹ thuật phía Đài Loan tại từng địa phương trong suốt quá trình. Đây là bước khởi đầu mới cho hàng loạt các ứng dụng từ cây cỏ ngọt đối với cây trồng.

SVC - Hoạt động hợp tác đầu tư trong nước và nước ngoài
01/06/2012 13:19:06

Nghiên cứu và triển khai dự án Nhà máy chiết xuất đường steviol đầu tiên ở Việt Nam theo hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài và kêu goi vốn từ các tổ chức phi chính phủ (NGOs); Ngân hàng thế giới ( WB)…Mô hình nhà máy và công nghệ được sự hỗ trợ tư vấn của chuyên gia Canada, Mỹ và Trung Quốc. Hiện nay, dây chuyền chiết xuất của Canada được đánh giá là tốt nhất thế giới với giá khoảng 40 triệu USD.

Tổng quan về Dự án
13/02/2012 08:58:24

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển vùng nguyên liệu cỏ ngọt tại tỉnh Bắc Giang, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

Tổng quan về Dự án
10/02/2012 15:32:04

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển vùng nguyên liệu tại tỉnh Bắc Giang

Các dự án khác
Đang trực tuyến: 13
Lượt truy cập: 764818