Ủy ban Tiêu chuẩn thực phẩm - Codex
Hội nghi Codex quốc tế về phụ gia thực phẩm lần thứ 44 tại Hàng Châu - Trung quốc
05/06/2012 10:17:43

Từ ngày 12 đến 16/3/2012 tại Hàng Châu, Trung Quốc đã diễn ra Hội nghị lần thứ 44 Ban kỹ thuật Codex quốc tế về Phụ gia thực phẩm (CCFA).

Đang trực tuyến: 9
Lượt truy cập: 776779