Hiệp hội Stevia Việt Nam
Thông tư số 11 ngày /2010/TT-BNV ngày 21/4/2010 Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.
31/05/2012 16:35:58

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ; Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

 

Tên văn bản : Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội
Loại văn bản : Thông tư
Số hiệu : 11/2010/TT-BNV
Ngày ban hành : 26/11/2010
Cơ quan ban hành : Bộ Nội vụ,
Người ký : Trần Văn Tuấn,
Ngày hiệu lực :
Văn bản liên quan : 0    Đóng

Các tin khác
Đang trực tuyến: 10
Lượt truy cập: 741964