Dự án cấp Nhà nước - Bộ KHCN
Tổng quan về Dự án
10/02/2012 15:32:04

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật phát triển vùng nguyên liệu tại tỉnh Bắc Giang

 Chủ đầu tưCTCP Stevia Ventures- Chi nhánh Bắc Giang.

Địa chỉ: Số 24 đường Trần Đăng Tuyển, Phường Trần Nguyên Hãn, TP Bắc giang, tỉnh Bắc giang.

 Số ĐKKD: 2013000422 do Sở kế hoạch đầu tư Bắc giang cấp ngày 15/6/2010.

 Mục tiêu của dự án:

 - Xây dựng nhà lưới nhân giống gốc, để cung cấp cây giống cho vùng sản xuất thương phẩm

 - Xây dựng và phát triển vùng sản xuất nguyên liệu cây cỏ ngọt làm thương phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp trên vùng đất canh tác, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản phẩm cho sản xuất trong nước và xuất khẩu.  - Xây dựng hệ thống sơ chế sấy và bảo quản, đóng gói sản phẩm giai đoạn sau thu hoạch cùng với sự liên kết 4 nhà khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ xuất khẩu để có sự khuyến khích mở rộng sản xuất.

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên sâu về công nghệ sản xuất giống, sản xuất thương phẩm làm hàng hóa.

 - Huấn luyện nông dân làm quen với sản xuất giống và sản xuất thương phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

 Sản phẩm của dự án:

  Hệ thống nhà lưới đơn giản diện tích 200m2 để sản xuất giống bằng phương pháp giâm cành.

 - Diện tích Vùng thương phẩm đạt 50Ha ứng dụng tiêu chuẩn thâm canh kỹ thuật cao.

 - Hệ thống máy móc thiết bị phục vụ quy trình sau thu hoạch ( tách lá, sấy, đóng gói, bảo quản).

 - Hoàn thiện 04 quy trình kỹ thuật nhân giống và trồng giống cỏ ngọt phù hợp với điều kiện canh tác của địa phương.

 - Tổ chức lớp tập huấn kỹ thuật kỹ thuật trồng cỏ ngọt cho khoảng 300 lượt người. Đào tạo cán bộ kỹ thuật và kỹ thuật viên cơ sở.

 - Tổ chức 01 hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình và 01 cuộc hội thảo khoa học.

  -   Báo cáo khoa học kết quả thực hiện dự án.

 Địa điểm thực hiện dự án

 - Xây dựng mô hình nhà lưới đơn giản để làm giống đảm bảo nguồn mầm nhân khoẻ và sạch bệnh từ diện tích cây giống 2Ha: Huyện Việt Yên hoặc Yên Dũng

- Phát triển thành vùng nguyên liệu sản xuất cỏ ngọt làm thương phẩm tại các huyện Yên Dũng, Việt Yên, Tân Yên, Hiệp Hoà, Lạng Giang và các huyện khác trong tỉnh có diện tích phù hợp với cây trồng

 Tổng vốn đầu tư:  9.643.723.200 đồng

 Nguồn vốn:

- Vốn tự có: 3.969.500.000 đồng

 - Từ ngân sách sự nghiệp khoa học TW: 2.500.000.000 đồng

 - Huy động từ dân: 3.174.223.200 đồng

 Thời gian hoạt động của dự án: 24 tháng ( tháng 6/2011- 6/2013)

 Hiệu quả đầu tư:

 * Hiệu quả kinh tế: Doanh nghiệp xây dựng năng xuất trung bình cho 1 Ha vườn ươm và 1 Ha thương phẩm tối thiểu đạt trên 100 triệu/Ha/năm.

 * Hiệu quả về xã hội :

 - Dự án góp phần giải quyết công ăn việc làm cho các lao động địa phương, góp phần tạo nghề mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hoá, tăng thu nhập cho nông dân.

 - Phát triển đúng đường lối định hướng của toàn tỉnh, đó là phát hiện cây trồng mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, giá trị nhân văn cũng như định hướng ổn định, lâu dài để phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh.

- Hội nhập và trở thành mắt xích quan trọng đối với ngành công nghiệp thực phẩm trên toàn thế giới.

 Hiện nay, Công ty đang thực hiện các chương trình đào tạo, chuyển giao và mở rộng vùng dự án, tiếp nhận mọi nguyện vọng triển khai và tham gia của các hộ dân, các vùng thuộc chương trình dự án. Liên hệ trực tiếp với Công ty để được trả lời tư vấn tốt nhất.

 

Các dự án khác
Đang trực tuyến: 12
Lượt truy cập: 776772