Dự án Tỉnh Bắc Giang
Tổng quan về Dự án
13/02/2012 08:58:24

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật phát triển vùng nguyên liệu cỏ ngọt tại tỉnh Bắc Giang, phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu

 

Mục tiêu của dự án:

- Xây dựng nhà lưới nhân giống gốc, để cung cấp cây giống cho vùng sản xuất cỏ ngọt làm giống.

- Xây dựng và phát triển vùng sản xuất nguyên liệu cây cỏ ngọt làm thương phẩm, nâng cao hiệu quả kinh tế sản xuất nông nghiệp trên vùng đất canh tác, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản phẩm cho sản xuất trong nước và xuất khẩu.

- Xây dựng hệ thống sơ chế sấy và bảo quản, đóng gói sản phẩm giai đoạn sau thu hoạch cùng với sự liên kết 4 nhà khép kín từ sản xuất đến tiêu thụ xuất khẩu để có sự khuyến khích mở rộng sản xuất.

Đào tạo đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trình độ chuyên sâu về công nghệ sản xuất giống, sản xuất thương phẩm làm hàng hóa.

- Huấn luyện nông dân làm quen với sản xuất giống và sản xuất thương phẩm phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Quy mô:

* Mô hình sản xuất cây cỏ ngọt làm giống: 

* Mô hình sản xuất cây cỏ ngọt thương phẩm: 

Địa điểm thực hiện dự án

Xây dựng mô hình sản xuất cây cỏ ngọt tại các huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng, Lạng Giang.

Tổng vốn đầu tư: 1.781.323.000 đồng ( Một tỷ, bảy trăm  tám  mươi mốt triệu, ba trăm hai mươi ba nghìn đồng)

Nguồn vốn:

- Kinh phí đối ứng của cơ quan chủ trì: 502.000.000 đồng

- Kinh phí hỗ trợ từ ngân sách SNKH tỉnh: 974.623.000 đồng

- Kinh phí đối ứng của các hộ tham gia dự án: 304.700.000 đồng

Số lượng lao động dự kiến:

- 5 lớp tập huấn kỹ thuật nhân giống trồng cỏ ngọt cho khoảng 150-250 lượt người

- 10 lớp tập huấn về thương phẩm cây cỏ ngọt cho khoảng 300-500 lượt người

Thời gian hoạt động của dự án: từ tháng 6/2010 đến tháng 6/2012.

Hiệu quả đầu tư:

Hiệu quả kinh tế: Doanh nghiệp xây dựng năng xuất trung bình cho 1 Ha vườn ươm và 1 Ha  thương phẩm tối thiểu đạt trên 100 triệu/Ha/năm

Hiệu quả về xã hội :

Dự án góp phần giải quyết công ăn việc làm cho các lao động địa phương, góp phần tạo nghề mới, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp hàng hoá, tăng thu nhập cho nông dân.

- Phát triển đúng đường lối định hướng của toàn tỉnh, đó là phát hiện cây trồng mới đem lại hiệu quả kinh tế cao, giá trị nhân văn cũng như định hướng ổn định, lâu dài để phát triển kinh tế chung của toàn tỉnh.

- Hội nhập và trở thành mắt xích quan trọng đối với ngành công nghiệp thực phẩm trên toàn thế giới.

 

Các dự án khác
Đang trực tuyến: 16
Lượt truy cập: 660391